ΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ (;) Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ «ΓΕΦΥΡΙΟΥ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ» ΣΤΗ ΧΙΟ

Με την προϋπόθεση της πρόσθετης χρηματοδότησης, το Φράγμα Κόρης Γεφύρι αναμένεται να ολοκληρωθεί φέτος το φθινόπωρο.Σύμφωνα με απάντηση του αρμόδιου υπουργείου προς τον βουλευτή Χίου του ΠΑΣΟΚ Σταύρο Μιχαηλίδη, μέχρι σήμερα έχει κατασκευασθεί το 92% του συμβατικού έργου.

Ο κ. Μιχαηλίδης στην ερώτησή του στη Βουλή προς τον υπ. Υποδομών και Μεταφορών μεταξύ άλλων ζήτησε απαντήσεις για την αδικαιολόγητη καθυστέρηση της ολοκλήρωσης του έργου καθώς και το χρονοδιάγραμμα για την έναρξη συγκέντρωσης ύδατος.

Οσον αφορά την επιπλέον χρηματοδότηση από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), αυτή  αφορά:

1. Για την σύναψη Συμβάσεως με Ανάδοχο Μελετητή για την σύνταξη φακέλου 1ης πλήρωσης, σύμφωνα με την αρ. ΔΑΕΕΟΙΚ 2287/30-12-2016 Απόφαση Ασφάλειας Φραγμάτων – Διοικητική Αρχή Φραγμάτων, καθώς και για τις εργασίες οπτικής και ενόργανης παρακολούθησης του φράγματος, κατά την πρώτη πλήρωση του.

Εκτιμώμενη διάρκεια σύμβασης 30 μήνες με κόστος 150.000,00 €

2. 900.000,00 € για παραμονή του Αναδόχου στο έργο για χρονικό διάστημα 30 μηνών μετά την έμφραξη του φράγματος με δέσμευση των απαραίτητων μηχανημάτων και προσωπικού.

3. 60.000,00 € για σύνδεση των Η/Μ εγκαταστάσεων με την Δ.Ε.Η. και την παροχή μετρητή ηλ. ρεύματος.

Μεταξύ άλλων, στην επισυναπτόμενη απάντηση του υπουργείου Υποδομών αναφέρονται τα εξής:

«Στις 14-5-2021 μας διαβιβάστηκε πλήρης φάκελος με τα στοιχεία της Γεωτεχνικής Έρευνας ελέγχου του φράγματος και της από 13-4-2021 τελικής Τεχνικής Έκθεσης-Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της έρευνας, του καθηγητού κου Γ. Γκαζέτα, του Τομέα Γεωτεχνικής του Ε.Μ.Π., ενός εκ των αρμοδιοτέρων φορέων για να αποφανθεί επί παρομοίων θεμάτων.

Σύμφωνα με την ανωτέρω έκθεση:
1. Η θλιπτική αντοχή του φράγματος είναι κατά μέσο όρο ίση με 1,7 MPa, τιμή μικρότερη των 2,5 MPa, με βάση την απαίτηση των προδιαγραφών.
2. το φράγμα μπορεί να θεωρηθεί ασφαλές και άρα να διατηρηθεί, η δε κατασκευή του να ολοκληρωθεί, βάσει όμως ορισμένων προϋποθέσεων.
3. Η εξασφάλιση έναντι διαρροών επιβάλλει την άμεση απομάκρυνση (ξήλωμα) του τμήματος του μανδύα που είχε κατασκευασθεί προ δεκαετίας από τον αρχικό κατασκευαστή. Η απομάκρυνση αναφέρεται όχι μόνον στην πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος αλλά και στις σωληνώσεις αποστραγγίσεως. Κατασκευή νέου μανδύα στην θέση του.

Με την από 2/2023 τελική έκθεση του Καθ. Γκαζέτα συνιστάται η ολοκλήρωση και χρήση λειτουργία του φράγματος, υπό μερικές όμως αυστηρές προϋποθέσεις, επιβεβλημένες καί από τις παραδοχές των αναλύσεων (μερικές κατ’ ανάγκην απλοποιητικές) καί από τίς πολύ σημαντικές αβεβαιότητες ως προς: (i) την σεισμική διέγερση, (ii) την μηχανική συμπεριφορά τού υλικού τού σκληρού επιχώματος, και (iii) την αποδοτικότητα του συστήματος αποστράγγισης.

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της παραπάνω έκθεσης στατικώς, το φράγμα είναι απολύτως ασφαλές.
Η σταδιακή πλήρωση του ταμιευτήρα (λίμνης) δεν θα προκαλέσει αξιοσημείωτες μετακινήσεις. Ακόμη και μετά την πλήρωση, η οριζόντια μετακίνηση στην στέψη θα είναι το πολύ-πολύ ίση με ελάχιστα εκατοστά του μέτρου. Άρα η ενόργανη παρακολούθηση κατά την διάρκεια της πλήρωσης, εκτός απ’ τον έλεγχο της μετακίνησης της στέψης, πρέπει να διαπιστώσει τυχόν διαρροές και να καταγράψει τις υδατικές πιέσεις πίσω απ’ την ανάντη πλάκα σκυροδέματος.

Μέχρι σήμερα έχει κατασκευασθεί το 92% του συμβατικού έργου. Το υπόλοιπο των προς εκτέλεση εργασιών αφορά στην ολοκλήρωση των έργων υδροληψίας (κατασκευή Πύργων τοποθέτηση σιδηροσωλήνα φ600 κτλ ) παράλληλα με τα έργα εκκένωσης.  Τα έργα εκκένωσης περιλαμβάνουν την τοποθέτηση του αγωγού εκκένωσης φ1000,την ολοκλήρωση των Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και την κατασκευή του έργου καταστροφής ενεργείας. Τέλος θα κατασκευαστεί το πώμα έμφραξης».

Download (PDF, 143KB)