ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΙΚΕΛΙΑ: 2.500 ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΑ ΠΡΑΣΙΝΙΣΑΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ

Δενδροφύτευση στην Παναγία Σικελιά πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 23 Μαρτίου.

Πολίτες, εθελοντικές ομάδες, σύλλογοι, εκπρόσωποι της δ/νσης Δασών και αιρετοί ένωσαν δυνάμεις και “πρασίνισαν” την περιοχή της Παναγίας Σικελιάς, φυτεύοντας σχεδόν 2500 δενδρύλλια.