ΔΙΑΚΟΠΗ κυκλοφορίας στην Ελ. Βενιζέλου λόγω έργων

Την Κυριακή 14 Ιανουαρίου, από τις 08:00 έως τις 15:00 πρόκειται να διακοπεί η κυκλοφορία στην οδό Ελ. Βενιζέλου από την συμβολή της με την Ψυχάρη έως την συμβολή της με την Κοραή, για να εκτελεστούν εργασίες για την «Παραλλαγή και ενίσχυση επιτοίχιου δικτύου Χ.Τ. Υ/Σ 47 Χίου».


Η ρύθμιση της κυκλοφορίας θα γίνει με μέσα και προσωπικό του αιτούντος, ο οποίος θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και ασφάλειας των διερχομένων και περίοικων. Ο χρόνος που θα παραμείνει κλειστός ο δρόμος, θα είναι ο ελάχιστος δυνατός, ώστε να επιτευχθεί η λιγότερη ταλαιπωρία-όχληση των κατοίκων και των διερχόμενων οχημάτων.