ΔΗΜΟΣ Χίου: Κλειστή η Σουρή μέχρι και 8 Δεκεμβρίου

Ο Δήμος Χίου ενημερώνει ότι στα πλαίσια του έργου «Ανακατασκευή πεζοδρομίων τμήματος Νότιας Προκυμαίας» του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χίου, θα προβεί σε τομές στην οδό Σουρή έως και την Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου.

Για την ομαλή διεξαγωγή των τομών, θα πραγματοποιηθεί απαγόρευση κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Σουρή.
Παρακαλούνται οι πεζοί και οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις υποδείξεις του προσωπικού που απασχολείται στο έργο και τις προσωρινές πινακίδες εργοταξιακής σήμανσης.