ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ η διατήρηση των πουλερικών σε κλειστούς χώρους

Η διατήρηση των πουλερικών, οικόσιτων και συστηματικών εκμεταλλεύσεων, αποκλειστικά σε κλειστούς χώρους είναι υποχρεωτική λόγω του κινδύνου της γρίπης των πτηνών.

Αυτό ανακοινώνει το Τμήμα Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Χίου, μετά τα κρούσματα γρίπης πτηνών υψηλής παθογονικότητας (ΗΡΑΙ Η5Ν8) στη Βουλγαρία και λόγω της εποχικής μετανάστευσης των πτηνών.

Η γρίπη των πτηνών είναι λοιμώδης ιογενής νόσος των πτηνών, και ο ιός μπορεί να εξαπλωθεί μέσω άμεσης επαφής των πτηνών, με εκκρίσεις από μολυσμένα πτηνά, ειδικά κόπρανα ή μέσω μολυσμένων ζωοτροφών και νερού. Όλα τα είδη πτηνών μπορούν να νοσήσουν, αλλά τα εκτρεφόμενα πουλερικά, κυρίως ινδόρνιθες, πάπιες, χήνες και όρνιθες, είναι τα πιο ευαίσθητα.

Για την αποφυγή μόλυνσής τους θα πρέπει τα πουλερικά (κότες, γαλοπούλες, φραγκόκοτες, πάπιες, χήνες, ορτύκια, κλπ):
• υποχρεωτικά να κρατούνται σε κλειστούς χώρους • τα ανοίγματα των κοτετσιών επιβάλλεται να καλύπτονται με σίτες, δίχτυα ή άλλα κατάλληλα προστατευτικά καλύμματα, που θα αποκλείουν την επαφή των οικόσιτων πουλερικών με τα άγρια πτηνά • να διατηρούνται χωριστά, τυχόν, εκτρεφόμενες πάπιες και χήνες από τα άλλα είδη εκτρεφόμενων πουλερικών.

Επίσης συνιστάται στους ιδιοκτήτες των πουλερικών:
• Μόνο τα απολύτως απαραίτητα άτομα να μετακινούνται προς το κοτέτσι • Για την είσοδό τους στο κοτέτσι να αλλάζουν υποδήματα • να καθαρίζουν καλά με απολυμαντικό τα χέρια τους • Να καθαρίζουν καλά το χώρο γύρω από το κοτέτσι ώστε να μην υπάρχουν σπόροι ή άλλα υλικά που θα προσελκύουν άγρια πτηνά • Τα πουλερικά να ποτίζονται με νερό που δεν προέρχεται από δεξαμενή νερού εκτεθειμένη στο περιβάλλον και τα άγρια πτηνά • να μην απορρίπτουν τα νεκρά πτηνά στο ύπαιθρο.

Σε περιπτώσεις αυξημένης νοσηρότητας ή θνησιμότητας των πουλερικών, οι κάτοχοί τους υποχρεούνται να ενημερώνουν αμέσως τις κτηνιατρικές αρχές και να προσκομίζουν σε αυτές τυχόν πρόσφατα θανόντα πτηνά για τη διενέργεια των απαραίτητων εξετάσεων.