ΕΝΑΝ δικηγόρο θα προσλάβει ο Δήμος Χίου

Στην πρόσληψη ενός δικηγόρου θα προχωρήσει ο Δήμος Χίου με μηνιαία πάγια αντιμισθία, με την προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων των ενδιαφερομένων να λήγει τη Δευτέρα 6 Νοεμβρίου.


Πληροφορίες και αντίγραφα της προκήρυξης παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 07:00 έως 15:00 από το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Χίου. Αρμόδιος Στρουμπάκης Ιωάννης, Δημοκρατίας 6, τηλ: 22713-50816.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Χίου, Δημοκρατίας 2 ΤΚ 82131 Χίος.