ΔΗΜΟΣ Χίου: 9 οχήματα στη μάχη για την καθαριότητα

Με εννέα οχήματα ενισχύεται η υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Χίου, με κόστος αγοράς 610.080 ευρώ από τα ανταποδοτικά τέλη της Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου.

Ειδικότερα, πρόκειται για:

1 ανατρεπόμενο φορτηγό μεικτού φορτίου 14τν με υδραυλικό γερανό, αρπάγη και βίντσι
1 τριαξονικό ημιρυμουλκόμνο απορριμματοκιβώτιο
1 απορριμματοφόρο όχημα τύπου περιστρεφόμενου τύμπανου 6Μ3
1 ανατρεπόμενο φορτηγό μεικτού φορτίου 3,5τν με υδραυλικό γερανό και αρπαγή
1 καλαθοφόρο όχημα τηλεσκοπικού τύπου
2 ελαφρά φορτηγά
1 όχημα τύπου βαν
1 ρυμουλκούμενο όχημα 3,5τν

Η προμήθεια των οχημάτων αυτών στοχεύει στην ενίσχυση, την ανανέωση και αναβάθμιση του στόλου της Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Χίου.