ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ: Σεμινάριο για εργαζόμενους στη ΒΙΑΛ

81 άτομα που εργάζονται στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης της ΒΙΑΛ στη Χίο, στις διαδικασίες υποδοχής και ταυτοποίησης, εκπαιδεύτηκαν για πρώτη φορά παρακολουθώντας σχετικό σεμινάριο της Υπατης Αρμοστείας για τους πρόσφυγες.

Συγκεκριμένα, η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR), σε συνεργασία με την Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης (RIS) και τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) πραγματοποίησε διήμερο σεμινάριο την Τρίτη και Τετάρτη 1 και 2 Φεβρουαρίου, στη Χίο, σε θέματα Προστασίας και Διαχείρισης Δομών Φιλοξενίας για το προσωπικό των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης.

Το σεμινάριο που συνδιοργανώνεται από την UNHCR και τoν FRA, καλύπτει τις παρακάτω θεματικές ενότητες:

Διεθνές και Ευρωπαϊκό πλαίσιο προστασίας προσφύγων, Νομικό πλαίσιο για τον ρόλο και τον σκοπό της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, Διαχείριση δομών φιλοξενίας και βασικές αρχές, Επικοινωνία με τις Κοινότητες, Εντοπισμός και Παραπομπή Ατόμων που ανήκουν σε Ευάλωτες Ομάδες, Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Σεξουαλικής και Έμφυλης Βίας και Παιδική Προστασία.